E-veoselehega võib Eesti teedel sõita kuni 52-tonnise autorongiga

1. juulist 2018 laienes Riigikogu määrusega eriloaga tehtavate vedude seadus ümarpuidult ka muud tüüpi vedudele. Seadus lubab eriloa alusel teostada kuue teljelisel autorongil kuni 48-tonnise täismassiga ja seitsme või enama teljelisel autorongil kuni 52-tonnise täismassiga vedusid Eesti piires, mis on edasiminek, arvestades et varasem maksimum oli 44 tonni ning Soomes on sama üldnorm juba 72 tonni. Maksimaalse täismassi kõrgemale seadmine Transpordiameti poolt on kindlasti positiivne uudis just kõikidele transpordiga tegelevatele ettevõtetele, kuna võimaldab vedusid suurema marginaaliga teostada. Lisaks võimaldab suurem lubatud täismass teostada kokkuvõttes vähem vedusid, mis vähendab raskeveokite arvu Eesti teedel ning jätab üldpildis rohkem ruumi sõiduautodele. Hea meel on tõdeda, et nii mitmedki ettevõtted on tänaseks seda võimalust kasutanud ning nii võibki näiteks lisaks ümarpuidu vedudele ka kallurvedude puhul Eesti teedel näha 52-tonniseid autoronge.

Suurema massi vedamiseks tuleb taotleda eriluba

Küll aga ei ole automaatselt luba kõigil Eesti teedel liikuvatel autorongidel 52-tonnist koormat vedada, vaid selleks tuleb taotleda eriluba ning täita veel rida seaduses sätestatud nõudeid.
Eriloa taotlemiseks avalikul kasutataval teel tuleb pöörduda teed omava organisatsiooni poole — riigiteedel sõitmiseks annab eriloa Transpordiamet, linnatänavatel ja vallateedel vastavalt linna- ja vallavalitsus. Erateedel sõitmiseks peab andma loa tee omanik või tema poolt volitatud isik ning vedu toimub tema poolt määratud tingimustel.
Eriloa saamiseks peavad lisaks olema täidetud järgmised üldnõuded:

  • Iga autorongi veose kohta on vormistatud e-veoseleht. Elektrooniliste veoselehtede kasutuselevõtuks tuleb kontakteeruda Waybilleriga (https://waybiller.com), kelle kontaktandmed leiate artikli lõpust.
  • Autorongi kõik teljed, välja arvatud veduki pööratavate ratastega teljed, peavad olema varustatud paarisratastega.
  • Autorongi veduk kuulub EURO V või vähem saastavasse EURO-heitgaasiklassi.
  • Veok on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab Transpordiametil määrata autorongi asukohta veo ajal.
  • Veoteena kasutatakse Tark Tee veebilehel avaldatud lubatud teede võrku või selle osa või kohaliku omavalitsuse üksuse väljastatud eriloale lisatud veoteed.
  • Autorongi mõõtmed ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.

Kuidas Transpordiametis eriluba taotleda?

Esita taotlus Transpordiameti e-teeninduses => „Maantee“ => „Eriveolubade taotlemine“ => „Alusta uut taotlust“.

Eriloale saab panna kas mitu sõidukit ja ühe haagise või ühe sõiduki ja mitu haagist.
Eestis registreeritud veduki/haagise puhul saab sisestada registreerimismärgi lahtrisse sõiduki/haagise registreerimisnumbri. Pärast seda tuleb vajutada nuppu „Leia liiklusregistrist“ ning sõiduki andmed täituvad liiklusregistri päringu põhjal.
Kui teie poolt sisestatud sõiduk on välissõiduk või seda ei ole Eestis arvel, siis tuleb valikuna võtta „Välissõiduk/liiklusregistrist puuduv sõiduk või registreerimisele mittekuuluv sõiduk“. Sel juhul tuleb andmed sisestada käsitsi.
Selleks, et ettevõtte töötaja saaks kasutada e-teenindust erilubade taotlemiseks ning vaatamiseks, on vajalik ettevõtte juhatuse liikmel volitada oma töötajaid e-teeninduses taotlema või vaatama erilubasid.
Kui taotluse täitmisega tekib probleeme, siis saate abi telefonil 611 9339 (Transpordiamet).

Kui palju Transpordiameti eriluba maksab?

Eriloa saamiseks tuleb Transpordiametile maksta ka tasu. Näiteks aastaringsel veol riigiteedel on tasu 500€ iga autorongi kohta aastas.
Kõik hetkel kehtivad tasumäärad on toodud järgnevas tabelis:

Tavaluba eriveo läbiviimiseks väljastatakse taotlejale 3 tööpäeva jooksul ning selle vormistamine maksab 6€. Kiirloa väljastamine toimub 8 töötunni jooksul ning selle vormistamine maksab 10€. Tasuta loa taotlus on võimalik esitada, kui tegemist on tee korrashoiuga seotud eriveoga või põllumajanduslikel sõidukitel nagu traktorid ja kombainid.

Kuidas elektroonilised veoselehed kasutusele võtta?

Elektrooniliste veoselehtede kasutusele võtmiseks tuleb kontakteeruda Waybilleriga meiliaadressil support@waybiller.com või telefonil +372 606 8120.

Teile luuakse konto ning tehakse ka kiirkoolitus e-veoselehtede kasutamiseks. Elektrooniliste veoselehtede kasutamiseks peab veokis olema ka nutiseade (nutitelefon või tahvelarvuti) ning autojuht peab oskama seda kasutada. E-veoselehe loomine on oma olemuselt aga väga lihtne, tähendab autojuhi jaoks vaid paari klõpsu ning on oluliselt kiirem, kui saatelehe täitmine paberil. Lisaks annab e-veoseleht reaalajas ülevaate veost kõigile kolmele osapoolele (saatjale, vedajale, vastuvõtjale), veodokument on sõidu algusest peale digitaalne ning seetõttu võimaldab osapoolte vahelist arveldamist oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks teha.

Sarnased postitused

Waybilleri inimesed: edumeelne Külli hoiab end igapäevaselt motiveerituna tulemustega

Külliga on nüüdseks kokku puutunud nii mõnedki Waybilleri kliendid – alates 2022 aasta märtsist hoiab justnimelt tema Waybilleri partnerite ja klientide rahulolul ning edul silma peal.  Waybilleriga oli Külli kokku puutunud varasemalt eelmise töökoha kaudu. Waybilleri CEO Ivar Merilo ning...

eFTI määrus muudab veoprotsessi läbipaistvamaks ja võrdsemaks kõikidele osapooltele

Avalikkuse huvi logistika ja kaubaveo digitaliseerimise vastu on viimastel aastatel pälvinud järjest suuremat tähelepanu, sest vaatamata üldisele digitaliseerituse kasvule, veetakse Euroopas täna 99,5% kaupadest paberdokumentidega. Selle lahendamiseks on Euroopa Komisjon välja töötanud ja vastu võtnud Euroopa elektroonilise kaubaveoteabe määruse ehk...

Digitaalse kaubaveo paneel sTARTUp Day’l Waybilleriga

Eelmisel nädalal oli Waybilleril võimalus osaleda sTARTUp Day 2022 raames toimunud seminaril Executive Day, modereerides päeva peamist, logistika digitaliseerimisele pühendatud teemablokki. Selles osalesid DBD Eesti peadirektor Remo Kirss, Cargoson asutaja ja CEO Ülari Kalamees ja eestlaste poolt arendatud kaubavedude telemeetria...

Edulood

Laadi Waybilleri rakendus alla juba täna

Saadaval App Store’s ning Google Play’s.

Liitu

Kas sul juba on kasutaja? Logi sisse

Aitäh!

Aitäh kontakteerumast, meie esindaja võtab teiega peagi ühendust!

Aitäh!

Aitäh, et liitusid meie uudiskirjaga!