eFTI määrus muudab veoprotsessi läbipaistvamaks ja võrdsemaks kõikidele osapooltele

Avalikkuse huvi logistika ja kaubaveo digitaliseerimise vastu on viimastel aastatel pälvinud järjest suuremat tähelepanu, sest vaatamata üldisele digitaliseerituse kasvule, veetakse Euroopas täna 99,5% kaupadest paberdokumentidega. Selle lahendamiseks on Euroopa Komisjon välja töötanud ja vastu võtnud Euroopa elektroonilise kaubaveoteabe määruse ehk eFTI määruse, mis võeti vastu 20.augustil 2020 ja muutub kogu Euroopa Liidus riigiasutustele kohustuslikuks aastal 2025.

 

E-veoseleht kui kaubaveo tingimus

Tihti puutume kokku olukorraga, kus elektrooniliste dokumentide kasutamise alustamine sõltub suuresti vedaja ja saatja koostööst ning mõlema poole arvamusest. Üsna sagedased on ka juhud, kus veo tellijaks on kauba saaja või ekspediitor. See on täiesti arusaadav, sest see milliseid tingimusi peab vedaja järgima, sõltub enamasti tellijast.

Transpordiettevõtete jaoks on digitaliseerimine kahtlemata positiivne muutus, kuid veelgi suurem kasu elektrooniliste veodokumentide kasutamisel on logistikakeskustel ja kaubasaajatel, kes ei pea uuesti sisestama andmeid, mis kellegi poolt on juba varem sisestatud ja paberile prinditud. Liikluses olevate veokite kontrollimisel pööratakse palju tähelapanu tahhograafile, kontrollimaks juhi tööaega ning sama oluline on ka veoki kaal, vältimaks ülekaalulist vedu ning veoste lähte- ja sihtkohtade info, mille alusel tuvastatakse kabotaaživedusid.

Digitaalne veoseleht on oma olemusel B2B dokument, kuid seadusest tulenevalt on selle kontrollimise õigus määratud riigile. Seega suhet vedaja ja veo tellija vahel juhitakse seadusega ning kõik tarneahela lülid peavad olema kaasatud dokumendihaldusprotsessi. 2025. aastal jõustuva eFTI määrusega kohustatakse kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, st neid esindavaid volitatud järelevalveasutusi tagama valmisoleku teostada järelevalvet elektrooniliste dokumentide alusel.

Paberdokumentide haldamine on tüütu ja ajamahukas

Taani transpordiministeeriumi tellimusel tehtud analüüsi kohaselt võimaldab dokumentide elektrooniliste versioonide kasutamine olulist haldussäästu. Veokirja printimine (1 minut), selle staatuse uuendamine (3 minutit), paberdokumendi arhiveerimine (3 minutit) ja saatelehe saatmine e-kirja või posti teel (5 minutit). Paberkonossemendi haldusprotsess võtab kokku 11 minutit, jättes siit välja veel aja, mida saaja saaks planeerida, omades infot veoprotsessi kulgemise osas ette. Seega olenevalt keskmisest tunnitasust, on (paber)saatelehe keskmine maksumus 6-10 eurot eeldatava töötlemisajaga 11 minutit. Digitaalne veoseleht maksab keskmiselt 1 euro ringis, mis teeb sellest kuni 10 korda madalama kuluga protsessi.

eFTI määrus ise sätestab nõuded üldsõnaliselt ning rakendusaktid, mis määratlevad riikidevahelise andmevahetuse arhitektuuri koos selgitustega on täna veel töörühmades kooskõlastamisel. Rakendusaktide avaldamist võib oodata 2023 aasta esimeses kvartalis. See seab täiendavad tingimused ka e-veoselehe teenuste arendajatele ning Waybiller tagab seeläbi oma klientidele nõuetekohase vastavuse.

Oluline on teada, et eFTI määrus ei piirdu vaid maantee kaubaveoga, vaid kehtestab tingimused üle kõikide veoliikide. Ka maanteevedude osas ei piirdu nõuded vaid eCMR andmestandardiga, vaid selle aluseks on multimodaalsete vedude standard, mida on täiendatud veel teatud andmete osas nagu asjakohase asukoha geoandmed (GPS koordinaat), sündmuste ajatempli ja kasutajate autentimise nõuded. eFTI määrus on üks esimesi üle-euroopalisi seadusandlikke akte, mis reaalselt muudab protsessi reegleid võrreldes senise paberipõhise protsessi tingimustega. Kui me ei räägi enam dokumendist vaid andmekomplektist, on suur vahe kuidas me andmeid kasutame, kellel on õigus andmeid pärida ja kuidas on kaitstud ettevõtete ärisaladused ja järelevalve õigused.

 

Tagatud andmevahetuse läbipaistvus

Andmepõhised veodokumendid loovad täiesti uue olukorra ka näiteks ohtlike veoste ja jäätmete veole ning kabotaažireeglite kontrollimisele. Osakoormate vedude puhul on kavas luua maanteevedudele veoki manifest, mis võimaldaks konsolideerida andmeid nii eri teenusepakkujate juures asuvate saadetiste kui paberkandjal veodokumentide andmetest. Kui veoseleht on veo tellija ja vedaja vahel sõlmitud veolepingu olemasolu kinnitus, on veoki manifest vaid vedaja poolt koostatav andmekomplekt.

Kõiki andmeid, mida ettevõtted peavad esitama kontrollimiseks, hoitakse ettevõtja poolt valitud teenusepakkuja juures, kes peab tagama autoriseeritud juurdepääsu selleks volitatud asutustele. Kõikidest järelevalve toimingutest jääb vastav märge ka andmete omanikule. Sel moel on tagatud andmevahetuse läbipaistvus ja andmeside võrkude minimaalne koormatus. Tehnoloogiliselt ei ole vahet, kas ettevõtted kasutavad andmete kaitsmiseks plokiahela põhiseid või muid andmekaitse meetmeid.

Seega eFTI määrus ei loo ettevõtetele täiendavaid bürokraatlikke kohustusi vaid pigem aitab vältida asjatuid veokite peatamisi teel ning seeläbi muudab efektiivsemaks ka järelevalve toiminguid. Kindlasti muudab see aga veoprotsessi läbipaistvamaks ja võrdsemaks kõikidele osapooltele.

Kui soovid teada kuidas saaksid oma ettevõttes e-saatelehti kasutama hakata, kirjuta meile aadressil support@waybiller.com või helista numbrile +372 606 8120.

Sarnased postitused

500 000 e-veoselehte ning olulised uuendused Waybilleri süsteemis

6. veebruaril täitus 500 000 loodud e-veoselehte läbi Waybilleri süsteemi. Lisaks viisime läbi olulised uuendused, millest saab lugeda käesolevast artiklist. Olulised uuendused: Tegime võimalikuks lisada veotellimusele aluste arvu. See lahter on hetkel informatiivne ning veoselehel seda ei kuvata. Lisaks on...

Waybilleri inimesed: alati positiivset Jaaku eitavad vastused ei alista

2022. aasta oktoobris liitus Waybilleri tiimiga Soome turu müügijuht Jaak. Olles eelnevalt pikalt olnud ehitussektoris, tuli Jaagul ühtäkki mõte vaadata pakkumisi IT-sektoris. Sellest tulenevalt kandideeris Jaak IT-arendusettevõttesse Thorgate, kus vestlustel osaledes sai selgeks, et tema oskused ning teadmised kuluksid paremini...

Push-teavitused ning hiljutised uuendused Waybilleri süsteemis

Waybilleri meeskond teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et meie kasutajatel oleks parim võimalik kogemus ning jätkuvalt soov oma protsesse digitaliseerida ja tänapäeva tuua. Selleks oleme teinud süsteemis uuendusi, millest ka järgnevas artiklis räägime. Push-teavitused Push-teavitused on teavitused, mis tulevad sinu...

Edulood

Laadi Waybilleri rakendus alla juba täna

Saadaval App Store’s ning Google Play’s.

Liitu

Kas sul juba on kasutaja? Logi sisse

Aitäh!

Aitäh kontakteerumast, meie esindaja võtab teiega peagi ühendust!

Aitäh!

Aitäh, et liitusid meie uudiskirjaga!