Privaatsuspoliitika

1. ÜLDINE

Waybiller OÜ jaoks on oluline teie privaatsus ning järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võime teie kohta koguda. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitame, milliseid andmeid kogume, kuidas neid kasutame ja millised on teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Järgime privaatsuspoliitikas kirjeldatut, et tagada teie privaatsuse austamine meie teenuste kasutamisel.

Meie veebilehte ja teenust kasutades annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Isikuandmed on igasugune teave, mis võimaldab otse või kaude inimest tuvastada. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, kasutamine, salvestamine, säilitamine, muutmine või kustutamine.

Käesolevas privaatsuspoliitikas viitab sõna “meie” Waybiller OÜ-le ja sõnad “kasutaja” või “teie” Waybiller OÜ teenuse kasutajatele, klientidele ja potentsiaalsetele klientidele. Sõna “teenus” viitab nii Waybiller OÜ veebilehele kui ka rakendusele ja teistele Waybiller OÜ poolt kasutajatele osutatavatele teenustele. 

Teie andmete töötleja on Waybiller OÜ

Ettevõtte registrinumber: 14200010

Aadress: Mäealuse 2/1, Tallinn, Eesti

E-post: waybiller@waybiller.com

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR).

2. ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE
2.1 Milliseid andmeid me kogume 

Kogutav teave hõlmab nii teavet, mida te meile teadlikult ja aktiivselt edastate meie teenuste kasutamisel, kui ka kogu teavet, mille teie seadmed saadavad meie toodetele ja teenustele juurde pääsemisel. 

Võime koguda järgmisi andmeid:

 • Veebilehe külastajate info ja statistilised andmed: nt kasutatava seadme tüüp, IP-aadress, brauseri tüüp, veebilehe külastamise aeg, sisenemis- ja väljumisleht ning veebilehel tehtavate klikkide arv
 • Kasutaja eelistused: nt e-posti aadressi ja parooli salvestamine
 • Kontaktandmed: nt nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõtte nimi ja ametinimetus
 • Suhtlus- ja kirjavahetuse andmed: nt klienditeeninduslikul kontaktil kontaktandmed, kontakteerumise sisu ja ajalugu, klienditeeninduslikud kõned salvestatakse
 • Registreeritud kasutaja (kasutaja, kes omab kasutajakontot app.waybiller.com) poolt jagatud ja salvestatud andmed: nt kontaktandmed, isikukood, asukohateave ja muud andmed, mis on vajalikud teenuse osutamiseks (täpsustatud Kasutustingimustes, millega kasutaja nõustub kui talle konto registreeritakse). 
 • Muu vabatahtlikult esitatud teave: nt küsitlustele vastamine
2.2 Kuidas me andmeid kogume

Kasutame andmete kogumiseks ja säilitamiseks mitmeid viise, sealhulgas küpsiseid, veebilehe andmete salvestamist ning veebi- ja rakenduste telemeetriat.

Teie andmed võivad meieni jõuda järgmistel viisidel:

 • Kui sirvite meie veebilehte https://waybiller.com/et/ 
 • Kui nõustute veebilehel kasutatavate küpsistega
 • Kui broneerite veebilehel demo või esitate liitumistaotluse 
 • Kui liitute meie uudiskirjaga
 • Kui kontakteerute meiega läbi vestlusakna, e-maili või telefoni teel
 • Kui olete meie teenuse registreeritud kasutaja

Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutab ka https://waybiller.com/et/ “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja seadmesse. Püsiküpsised jäävad teie arvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse kohe pärast brauseri sulgemist. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm. Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jagunevad oma eesmärgilt vajalikud, funktsionaalsed ja teavitusküpsised. Vajalikud küpsised on sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada teile meie veebilehel pakutavate teenuste kasutamist, need aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Teavitusküpsised tuvastavad kas kasutajad on veebilehel küpsiste kasutamist aktsepteerinud. Funktsionaalsuse küpsiste eesmärk on pakkuda personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist, need võimaldavad teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebilehe kasutamisel, nt sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. 

2.3 Kuidas me andmeid kasutame

Töötleme isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik ja asjakohane konkreetse töötlemise eesmärgi jaoks. Waybiller töötleb isikuandmeid eelkõige teie poolt valitud teenuse osutamiseks, kuid ka teenuse kohta tagasiside kogumiseks ja kasutuskogemuse parendamiseks ning turunduslikel eesmärkidel.

Klienditoe andmeid ja kirjavahetust kogutakse nt ka vaidluste ja teenuse kvaliteediprobleemide lahendamiseks. Teie nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi kasutatakse teiega suhtlemiseks, nt selleks, et hoida teid kursis ja teavitada teid olulistest teenuse uudistest. 

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas nt:

 • Veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks jms
 • Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist
 • Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel
 • Teile teenusega seotud informatsiooni saatmiseks 
 • Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks
 • Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu andmist
 • Uute teenuste arendamiseks või funktsionaalsuste parendamiseks 
 • Turundussõnumite saatmiseks
 • Muudel eesmärkidel, nt andmete analüüsimiseks
2.4 Millistel juhtudel andmeid jagame 

Teie isikuandmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus, kui see on vajalik teenuse osutamiseks ning kliendi ja Waybilleri vaheliste muude kokkulepete jõustamiseks või kohaldamiseks või kui see on nõutav vastavalt kohalduvale õigusele ja on tagatud teie andmete turvalisus. 

Kuna Waybilleri äripartnerid, tarnijad või teenusepakkujad võivad olla vastutavad teenuse ja veebisaidi üldise toimimise teatavate osade eest, võib isikuandmeid neile avaldada. Teeme koostööd ainult usaldusväärsete partnerite ja ametiasutustega ja jagame andmeid ainult siis, kui selleks on asjakohane põhjus ning piirame andmete jagamist ainult vajalike andmetega. Waybiller tagab, et asjaomaste alltöötlejate suhtes on kehtestatud samad andmekaitsekohustused, mis käesolevates tingimustes. Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et töötlemine vastaks kohalduva seaduse nõuetele. 

Me ei edasta isikuandmeid ilma kliendi eelneva nõusolekuta riikidesse, mis ei ole Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas ega Euroopa Komisjoni poolt hinnatud piisavat isikuandmete kaitset tagavate riikide nimekirjas.

2.5 Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel ja teenuse osutamisega seotud tegevuste jaoks. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt kui peame teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.

Palun pange tähele, et Waybilleri rakenduse teie seadmest eemaldamine ei too kaasa teie isikuandmete kustutamist. 

3. TEIE ÕIGUSED
Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. 

Teil on õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada teie kogemust meie teenuste kasutamisel. 

Teil on õigus nõuda teie kohta kogutavate andmete üksikasju. Teil on õigus paluda meil parandada või täiendada teavet, mis on teie arvates ebaõige või puudulik. Kui leiate, et andmed, mida teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, võtke palun meiega ühendust ja teeme kõik meist oleneva, et teave parandada.

Teil on õigus nõuda oma andmete eemaldamist meie andmebaasidest ja õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks. Kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid turunduse eesmärkidel jagada, jääb teile õigus igal ajal oma meelt muuta. 

Saades teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et teil on selleks ka õigus ja luba.

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust, võtke palun meiega ühendust kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime teie kaebust ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja sammud, mida teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Teil on õigus pöörduda ka reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

4. ANDMETE TURVALISUS

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline. Waybiller OÜ võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega. 

Anname endast kõik, et kaitsta teie andmeid, kuid pidage meeles, et ükski interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline ja me ei saa tagada andmete täielikku turvalisust.

5. VIITAMINE TEISTELE VEEBILEHTEDELE 

Meie veebilehelt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuspoliitikaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.

6. TINGIMUSTE MUUTMINE

Võime käesolevat privaatsuspoliitikat muuta, et kajastada meie andmete töötlemise tavasid või muid muudatusi. Uuendamisel värskendame viimati muudetud kuupäeva. Kehtiva versiooni leiate meie veebilehelt www.waybiller.com

Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui teie vaikivat nõusolekut muudatustega.

 

Viimati uuendatud 01.01.2024

Liitu

Kas sul juba on kasutaja? Logi sisse

Aitäh!

Aitäh kontakteerumast, meie esindaja võtab teiega peagi ühendust!

Aitäh!

Aitäh, et liitusid meie uudiskirjaga!