Waybiller og Nærøysund Gruppen inngår samarbeid

Waybiller har inngått et samarbeid med Nærøysund Gruppen, og med det markerer vi vår første satsing på det norske markedet. Dette samarbeidet bidrar til å nå Waybillers visjon om å gjøre logistikk papirløs og ta i bruk ny teknologi for å arbeide mer effektivt.

Om Nærøysund Gruppen

Nærøysund Gruppen er en sammenslutning av flere selskaper som opererer innenfor bygg- og anleggsbransjen. Deres satsningsområde omfatter levering av betong, stein og grus til kunder landet over, men også lokalt og de driver egne mobile knuseverk som bearbeider fjell til ulike fraksjoner. Årlig transporterer de flere tusen tonn grus og fjell med lastebiler, men også fra sitt eget kaianlegg til ulike destinasjoner. Videre opererer Nærøysund Gruppen seg også på grunnarbeid for hus, næringsbygg, samt veibygging. De forvalter tre steinbrudd, Stakkskaret Steinbrudd, Storbjørkåsen Grustak, Hagan Steinbrudd og Bjønnamoen Masseuttak, strategisk plassert for optimal virksomhet.

Samarbeidet vårt

Vårt engasjement med Nærøysund Gruppen begynte vi da så etter mulige brukere i gruvesektoren for å pilotere vår e-fraktbrevteknologi, som allerede er en suksess i Estland. Begge parter så raskt verdien av et samarbeid for å teste ut løsningen i Norge. Nærøysund Gruppen har nå gjennomført opplæring og integrert de to første lasterne i systemet. Dette integrasjonen gjør det mulig å automatisere vektregistreringen direkte fra lasterens vekt til e-fraktbrevet. For tiden tester Nærøysund Gruppen ut den nye programvaren på interne prosjekter og vil snart flytte alle forsendelser til digitalt format.

Fremtidens løsning

Planen i år er å integrere fire nye lastere hos Nærøysund Gruppen med vårt system. Vi planlegger også å lære opp flere sluttbrukere og å lage manualer på norsk. Snart vil vi introdusere programvaren for Nærøysund Gruppens kunder, slik at de kan samle inn data fra Waybiller i sanntid og få fordelene av å kunne bruke digitale fraktsedler. Innen neste år planlegger vi også å forbedre programvaren vår basert på tilbakemeldinger fra kundene, med sikte på å automatisere den daglige driften ytterligere.

Etter den innledende testingen forventer Nærøysund Gruppen å øke effektiviteten i administrative oppgaver, gjennom å automatisere dagens manuelle datainnsamling og inntasting fra papirfraktsedler, rapportering til kunder og fakturering. En av de største fordelene ved å bytte til digitale fraktbrev har vist seg å være sanntidsoversikten over alle fraktbrevene, som gir mulighet til å oppdage feil umiddelbart. 

Hvorfor satser Waybiller i Norge?

Waybiller, som en del av Thorgate-gruppen, har allerede sterke bånd til det norske markedet. Det er mange likheter i arbeidskulturen vår som har ført til at Norge nå vil prioriteres av Waybiller. Vi har også investorer fra Norge, som mener det er et stort behov i det norske markedet for denne typen løsninger. I høst har vi også integrert norsk språk i programvaren vår som gjør det enklere å ta i bruk.

Målet vårt er å etablere Waybiller som den foretrukne e-fraktbrevløsningen i Norge og være ledende i overgangen til en papirløs logistikksektor.

Waybiller-partner, Külli Kerem, sier: «Vår pilotkunde i Norge, Nærøysund Gruppen er en utmerket partner for Waybiller. De er svært interessert i å digitalisere driften og jobber tett med oss for å implementere systemet i deres prosesser.»

Christopher Iversen i Nærøysund Gruppen sier: «Med det nye systemet vil vår administrative prosess blitt betydelig forenklet. Vi har nå muligheten til å samle alle lasskvitteringer på ett sted, som gir oss en sømløs og effektiv faktureringsprosess. Tidligere var vi avhengige av manuelle turer til hvert steinbrudd for å samle inn kvitteringer, men nå kan vi enkelt få tilgang til oppdaterte lasskvitteringer i sanntid. Dette vil virkelig bidra til en mer strømlinjeformet og effektiv drift for oss både administrativt, men også for lastersjåfører.»

 

Hvis du ser for deg en papirløs fremtid og er ivrig etter å ta i bruk e-fraktbrev, så ta kontakt med oss på support@waybiller.com for å diskutere dette videre.

Waybiller-appen i dag.

Last ned i App Store og Google Play.

Registrer deg

Har du allerede en konto? Logg Inn

Takk skal du ha

Takk for at du sendte inn opplysningene dine, vår representant vil kontakte deg snart!

Takk skal du ha

Takk for at du sendte inn vårt nyhetsbrev!