Kunda havn har digitalisert veiing av kjøretøy

I Kunda havn finnes det en mulighet for autonom veiing med digitaliserte bilvekter døgnet rundt.

Oversikt

Kunda havn er en aktiv regional lastehavn i Finskebukta, på sørkysten av Kunda bukt som ligger mellom kappene Toolse og Ulluneeme. Kunda Sadam AS har siden februar 2019 utført lasteoperasjoner i havnen og tømmerterminalene og drifter innendørs lagre.

De viktigste eksportvarene er massevirke, flis, trepellets, torv, landbruksvarer og importvarene grus og sagflis. Havnen håndterer også importerte råvarer og produkter som eksporteres fra Kunda og nærliggende fabrikker.

Havnetjenester ytes 24 timer i døgnet, diverse bulk- og stykkgods og flytende last håndteres. Veietjenesten er utstyrt med autonome bilvekter.

Kunda havn har også utbygget to hektar med lagerplass og et tredje innendørs lager.

Behovene før Waybiller

 • Bli kvitt vektkortene
  • Man mister vektkortene ofte eller bruker feil kort 
 • Fjerne manuell dataregistrering for å gjøre det enklere å skrive rapporter
 • Behovet for å tilby en 24/7 autonom veietjeneste fikk dem til å se etter nye muligheter og tjenesteleverandører

Hvordan har Waybiller hjulpet?

Med Waybiller laget de et nytt system for planlegging av logistikk. Systemet ble delt i to: eksport og import.

Eksport 

  1. Kunden oppretter en transportordre for hver forsendelse i Waybiller der Kunda havn er valgt som startpunkt og sluttkunden som destinasjon. Obligatoriske felt når man legger inn en ordre er transportdato, avreisested (ved eksport Kunda havn), destinasjon, sortiment, transportselskap, sjåfør og lastebil. Det blir sendt en melding om transportordren på transportselskapets e-post. Transportselskapet kan legge til lastebilen og sjåføren i transportordren eller endre lastebilen eller sjåføren som allerede er lagt til.
  2. Lastebilsjåføren logger på Waybiller med brukeren sin, åpner den opprettede transportordren og melder at han skal starte reisen til Kunda havn for å laste varene.
  3. Lastebilsjåføren kjører for første gang på vekten i havnen for å veie den tomme lastebilen. Lastebilsjåføren skanner koden ved siden av kortleseren med telefonen sin. Deretter sendes det en vektforespørsel og man får vite den stabiliserte tomvekten. For å slippe å veie tomvekten hver gang finnes det også en «Ta tomvekt fra forrige veiing»-knapp. Når man bruker den, hentes tomvekten fra forrige fraktbrevet.
  4. Lasten lastes på lastebilen (i de fleste tilfeller direkte fra skipet).
  5. Deretter kjører lastebilen på vekten for andre gang for å veie full last. Sjåføren skanner koden ved siden av kortleseren med telefonen sin. Deretter sendes det en vektforespørsel og man får vite den stabiliserte fullvekten. Så blir det automatisk opprettet et e-fraktbrev for lastebilen i Waybiller. Alle parter som er involvert i transporten – Kunda havn, fraktselskapet og kunden – kan få tilgang til e-fraktbrevet gjennom Waybiller. Det kan også genereres en rapport om alle utgående e-fraktbrev. Så kjører lastebilen til sluttkunden.
  6. Hos sluttkunden losser lastebilen lasten og lastebilsjåføren melder i Waybiller at lasten er ankommet. Ved behov sendes også e-fraktbrevet til kunden og fraktselskapet i PDF-format på e-post.

Import

  1. Kunden må legge inn en transportordre i Waybiller for å importere varene. Obligatoriske felt når man legger inn en ordre er dato, avreisested , destinasjon (ved import Kunda havn), sortiment, transportselskap, sjåfør og lastebil. I tillegg er det mulig å legge inn antall laster – på denne måten kan man enkelt kopiere samme ordre flere ganger. En melding om transportordren blir da sendt på fraktselskapets e-post. Fraktselskapet kan legge til lastebilen og sjåføren (hvis ikke spesifisert) til transportordren eller endre lastebilen eller sjåføren som allerede er lagt til.
  2. Sjåføren fortsetter deretter med å plukke opp lasten. For å gjøre dette må de først logge på Waybiller med sin egen konto og melde at de har begynt å kjøre.
  3. Lastebilen kjører så til kunden og laster lasten. De kan legge inn og bekrefte mengden manuelt eller så mottas dataene automatisk (f.eks. for KEVILI-terminaler). Så blir det automatisk opprettet et e-fraktbrev med vekten for lastebilen. Alle parter som er involvert i transporten – kunden, fraktselskapet og Kunda havn – kan få tilgang til e-fraktbrevet gjennom Waybiller.
  4. Lastebilen kjører til havnen og sjåføren melder at de har nådd destinasjonen.
  5. Ved ankomst til havnen kjører lastebilen for første gang på vekten for å sjekke fullvekten. Sjåføren skanner koden ved siden av kortleseren med telefonen sin. Deretter sendes det en vektforespørsel og man får vite den stabiliserte fullvekten. 
  6. Lasten losses fra lastebilen. I Kunda havn i de fleste tilfeller direkte til skipet.
  7. Deretter kjører lastebilen på vekten for andre gang for å veie tomlasten. Sjåføren skanner koden ved siden av kortleseren med telefonen sin. Deretter sendes det en vektforespørsel og man får vite den stabiliserte tomvekten. For å slippe å veie tomvekten hver gang finnes det også en «Ta tomvekt fra forrige veiing»-knapp. Når man bruker den, hentes tomvekten fra forrige fraktbrevet.

Resultater 

Takket være Waybiller bruker man et nytt system for planlegging av logistikk i Kunda havn.

 • En viktig seier i dataregistrering – dataene samles på en dag
 • All informasjon kan spores i sanntid
 • All last eksporteres og importeres autonomt gjennom Waybiller-programvaren
 • Veiing skjer gjennom app-en i sanntid
 • Fraktbrevene er fulldigitalisert
 • Mulighet for å tilby autonom veietjeneste døgnet rundt
 • Mange bulkskip bruker allerede Waybiller, og livet deres i Kunda havn ble mye enklere
 • Transportordrer kan også sendes til Waybiller via tredjeparts informasjonssystemer dersom noen allerede har et transportordresystem
 • Kundene til Kunda havn kan automatisk ta i bruk alle funksjonene som legges til i Waybiller

 

De planlegger å legge ut Waybiller brukerveiledning på nettsiden sin slik at systemet er lett tilgjengelig og forståelig for alle.

 

Waybiller-appen i dag.

Last ned i App Store og Google Play.

Registrer deg

Har du allerede en konto? Logg Inn

Takk skal du ha

Takk for at du sendte inn opplysningene dine, vår representant vil kontakte deg snart!

Takk skal du ha

Takk for at du sendte inn vårt nyhetsbrev!